Του μσκαρ

Του μσκαρ

Μία μικρή ιστοριούλα σε ” άπταιστα”λημνιακά, από το βιβλίο   ” Ένα πανί μας λείπ΄να σαλπάρουμ…”του Χρ. Κολλερού , βραβευμένου συγραφέα από την Ακαδημία Αθηνών,  για την  εργασία του, “Λημνιακό γλωσσικό ίδίωμα”. Χαρείτε την!

Για τις δυσκολίες υπάρχει “μετάφραση” . Θα ακολουθήσουν κι άλλα μικρά κείμενα.

ΤΟΥ ΜΣΚΑΡ

Κεια τα χρόνια οπ έκαμε αρχή κι λ΄τούργαν γη Αστική Σκουλή (σήμερα Α΄ Δημοτικό Μύρινας-Δωρεά Δάλλη) στ Χώρα, παγ΄ένας γουνιός στου δάσκαλου τ΄χουριού κι τουν λέγ΄:

– Γω δάσκαλε, δι θέλου ου γιόζιμ ν΄ανεβουκατβαίν΄μι τα΄άλλα τα πιδιά στ Χώρα, σα δι μπουρεί, για να παγαίν΄στ Σκουλή κι να μάθ τα γράμματα, αφού  τουν έρχετι μουγάλ΄γη απόστασ. Για τούτου σ΄έβανα μι του νου μ κι είπα, αν ένι βολετό (1) να τς τα μάθς ισύ τα γράμματα. Τι λες;

–  Δι μι λες ποιο έναι του πιδί σ;

–  Να, τουτουνά πόνι απόξου απ΄ντ μπόρτα. Δικ΄να (2) τόχου κι στεκ΄.

Ου δάσκαλους του φώναξι κι ήρτιν μέσα κι τόθεσε κατ ρουτήματα, γιατ είχαν περάσ κανεδυό χρον΄απί τότε πούχι βγαν΄του Δημοτικό σκουλειό κι ήθελε να του γραδάρ΄(3), για να δγει τι θμούνταν, τι κατέχ΄(4). Αλλά κι ου γουνιός ήθελε να ξερ΄, τούτην γη δλεια π αρχίνζιν, που θα τουν βγαν΄, τι θα τουν στχιζ κι ρώτσιν:

–  Δάσκαλε τι θα μι κουσταίνε (5) χρονικίς γοι διδαχές; (6)

–  Για δώδεκα μήνες μάθμα, γω θέλου κουσπέντε λίρες, αλλά σι δυο χρον΄μέσα, μι καθμερινό μάθμα, κι δγιέβασμα απού μέρους τ, όξου τς σκόλες κι τς Κυριακάδες, του πιδί σ΄θα ξέρ πλιότερα γράμματα απ αυτοίν΄τς Αστικής.

–  Μωρ δάσκαλε, κοψ κατιτίς, γω μι πενήντα λίρες αγουράζω ένα πουλύ γερό βοδ κι του ρίχτου μες στη δλειά μ..

–  Μήγαριμ (7) δι μι γροικάσι; (8)… Για τούτου κράτσι τς παράδες, αγόρασι του βοδ΄π σκέβεσι κι απάν-κατ σι τρίγια χρόνια, π του πιδί σ, του μσκαρ, θα μεστώσ (9) κι θα ν έναι γερό για δλειά, θα μπουρείς να τα ζεβς, σα θα ν έναι δυο τα βόδια κι να κάμειν΄ς όσα στρέμματα γης θέλ΄ς!

 

  1. εύκολο, δυνατό 2. εκεί  3. ελέγξει τις γνώσεις  4. γνωρίζει  5. κοστίζουν
  2. μαθήματα. 7. μήπως 8.  αντιλαμβάνεται  9. δυναμώσει

 

No Comments

Post A Comment